תאריך 14/01/2020
הודעה לימאים/משיטים מספר 005/2020 | סימוכין 0006477

להורדת ההודעה כ-PDF