תאריך 14/01/2020
הודעה לימאים/משיטים מספר 004/2020 | סימוכין 0006476

להורדת ההודעה כ-PDF