תאריך 24/02/2020
הודעה לימאים/משיטים מספר 008/2020 | סימוכין 00006536

להורדת ההודעה כ-PDF