תאריך 10/03/2020
הודעה לימאים/משיטים מספר 010/2020 | סימוכין 0006546

להורדת ההודעה כ-PDF