תאריך 15/03/2020
הודעה לימאים/משיטים מספר 012/2020 | סימוכין 00006550

להורדת ההודעה כ-PDF