תאריך 16/03/2020
הודעה לימאים/משיטים מספר 012/2020 | סימוכין 00006553

להורדת ההודעה כ-PDF