תאריך 18/03/2020
הודעה לימאים/משיטים מספר 014/2020 | סימוכין 00006565

להורדת ההודעה כ-PDF