תאריך 19/03/2020
הודעה לימאים/משיטים מספר 015/2020 | סימוכין 6557

להורדת ההודעה כ-PDF