תאריך 26/03/2020
הודעה לימאים/משיטים מספר 016/2020 | סימוכין 4000-0709-2020-0006558

להורדת ההודעה כ-PDF