תאריך 16/04/2020
הודעה לימאים/משיטים מספר 017/2020 | סימוכין 4000-0709-2020-0006561

להורדת ההודעה כ-PDF