תאריך 16/04/2020
הודעה לימאים/משיטים מספר 018/2020 | סימוכין 4000-0709-2020-0006562

להורדת ההודעה כ-PDF