תאריך 9/06/2020
הודעה לימאים/משיטים מספר 026/2020 | סימוכין 00006660

להורדת ההודעה כ-PDF