תאריך 18/06/2020
הודעה לימאים/משיטים מספר 027/2020 | סימוכין 0006701

להורדת ההודעה כ-PDF