2009\007
הודעה זו באה לרענן ולהדגיש בשנית את הסכנות והדרכים להימנע מפגיעות האמורות,כפי שפורסם בהודעות קודמות.

1. במהלך התקופה האחרונה ולפניה אנו עדים לפגיעות גוף חמורות ביותר הנגרמות בעת שייט והפעלת אופנוע ים. מירב הפגיעות נגרמו בשל חוסר זהירות המשיטים את אופנועי הים ואי קיום ההמלצות וההוראות שפורסמו בהודעות קודמות.

2. להלן פגיעות אופיניות העשויות להיגרם בעת ועקב השטת אופנוע ים:

  • נפילת הנוסע היושב במושב האחורי אל המים בעיקר בעת האצת האופנוע . הנפילה למים במהירות גבוהה גורמת במקרים רבים לפגיעות פנימיות חמורות ביותר, הנובעות כנראה בין היתר, מלחץ המים הנוצר מסילון המים הנפלט בירכתי אופנוע הים. יש לציין כי הפגיעות חמורות ביותר בקרב נשים
  • האצת אופנוע הים על הגלים אל מעבר לגלי חוף, או מול גלים ,לרבות גלים הנוצרים בידי כלי שייט אחרים. עליה על הגלים או חצייתם באמצעות אופנוע הים, גורמת לניתור האופנוע ולנפילתו בעוצמה רבה. הנוסע היושב מאחורי המשיט אינו יכול ואף אינו מסוגל לבלום את הנפילה כפי שהדבר נעשה ע"י המשיט . נפילה זו גורמת במקרים רבים ,לספיגת המכה בגב ולשברי דחיסה בחוליות הגב ולעיתים לנכות צמיתה
2.1. להלן הנחיות בטיחות למניעה ומיזעור של הפגיעות האמורות:

  • משיטי אופנועי הים נדרשים להימנע מקפיצות והאצות על גלים, בעת שיש נוסע נוסף מלבדם על האופנוע. בנוסף נדרשים המשיטים לתדרך את הנוסעים ולידע בדבר אותם בדבר הסכנות האמורות והדרכים למונעם
  • משיטי אופנוע ים נדרשים להימנע מהאצת האופנוע ללא שווידאו באופן מוחלט כי הנוסע היושב מאחוריהם מאובטח ואוחז כהלכה. בנוסף נדרשים משיטי אופנוע הים, לתדרך את הנוסעים בדבר הסכנות הנגרמות והאפשריות,מעצם ובעת הנפילה למים
  • מומלץ ביותר כי היושבים מאחורי המשיט והמשיט עצמו ילבשו לבוש מגן מתאים לסכנות אלו והעשוי להגן בפני פגיעות פנימיות עקב הנפילה למים.
    לבוש מגן מתאים יכול שיהיה : מכנס חליפת גלישה ,מכנס חליפת צלילה או מכנס אחר העשוי מבד עבה האטום למים ומכסה את חלקו התחתון של הגוף מהברכיים ועד המותניים לפחות

3 . הנחיות אלו הינן בנוסף לכל הוראה אחרת על פי הדין ואינן גורעות מהן.

4. בכוונתנו לפעול בתקופה הקרובה ולחייב בתקנות את המשיטים והרוכבים על אופנועי ים ללבוש לבוש מגן מתאים .

יש לזכור כי האחריות על אופנוע הים והשטתו מוטלת על הבעלים של אופנוע הים והמשיט.