2009\006
החל מ- 1.6.09 הופעל מרכז תיאום לחיפוש והצלה הממוקם בחדר המצב של רשות ( R.C.C ) הספנות והנמלים שבחיפה.
שרותי תחנת החוף "חיפה רדיו" (4XO) הועתקו אל המרכז לחיפוש והצלה.

רצ"ב העתק מהודעתנו מיום 18/5/09 המפרטת את דרכי ההתקשרות.

מומלץ לשמור העתק מהרצ"ב בכלי השייט.

RESCUE COORDINATION CENTRE RCC HAIFA (ISRAEL)
RCC – Haifa to be initiated on 1st June 2009, at this date "Haifa Radio" will cease its operation.

Contact numbers are as follows:
Address: 15A, Pal-Yam Av., Haifa 31007
TEL +972 4 8632145, +972 4 8632073/5, +972 4 8632226
INM/C MINI/M 580 442811110, 870 761 316 512
FAX +972 4 8632117
MMSI 428000008 (backup)
HAIFA 004280001
AHSDOD 004280002
EILAT 004280003
Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oil Pollution Marine Response Center (same location)

TEL +972 4 8632072/4
FAX +972 4 8632117

RCC Haifa is equipped with full Coastal AIS coverage. There is access to limited VTS data (Through Haifa and Ashdod Ports).

Air communication capabilities: on demand
Marine VHF, MF, HF

Working frequencies:
VHF - (DSC) Channel 70, Voice Channel 16/26 (25/28)
MF - (DSC) 2187.5, 2177 (R/T) 2182, 2649
HF - (DSC) 4207.5/ 6312.0/ 8414.5 (R/T) through DSC communication