תאריך 27/07/2020
הודעה לימאים/משיטים מספר 028/2020 | סימוכין 0006820

להורדת ההודעה כ-PDF