תאריך 25/09/2020
הודעה לימאים/משיטים מספר 032/2020 | סימוכין 6938

להורדת ההודעה כ-PDF