תאריך 10/10/2020
הודעה לימאים/משיטים מספר 033/2020 | סימוכין 00006938

להורדת ההודעה כ-PDF