תאריך 18/10/2020
הודעה לימאים/משיטים מספר 034/2020 | סימוכין 0006932

להורדת ההודעה כ-PDF