תאריך 28/10/2020
הודעה לימאים/משיטים מספר 035/2020 | סימוכין 0006945

להורדת ההודעה כ-PDF