תאריך 4/11/2020
הודעה לימאים/משיטים מספר 036/2020 | סימוכין 0006973

להורדת ההודעה כ-PDF