תאריך 12/01/2021
הודעה לימאים/משיטים מספר 001/2021 | סימוכין 0007067

להורדת ההודעה כ-PDF