תאריך 10/02/2021
הודעה לימאים/משיטים מספר 003/2021 | סימוכין 0007151

להורדת ההודעה כ-PDF