תאריך 15/02/2021
הודעה לימאים/משיטים מספר 005/2021 | סימוכין 0007177

להורדת ההודעה כ-PDF