תאריך 16/02/2021
הודעה לימאים/משיטים מספר 006/2021 | סימוכין 0007187

להורדת ההודעה כ-PDF