תאריך 11/03/2021
הודעה לימאים/משיטים מספר 008/2021 | סימוכין 0007222

להורדת ההודעה כ-PDF