תאריך 16/03/2021
הודעה לימאים/משיטים מספר 010/2021 | סימוכין 0007227

להורדת ההודעה כ-PDF