תאריך 5/04/2021
הודעה לימאים/משיטים מספר 011/2021 | סימוכין 00007243

להורדת ההודעה כ-PDF