תאריך 19/05/2021
הודעה לימאים/משיטים מספר 020/2021 | סימוכין 0007315

להורדת ההודעה כ-PDF