תאריך 15/06/2021
הודעה לימאים/משיטים מספר 023/2021 | סימוכין 0007393

להורדת ההודעה כ-PDF