תאריך 25/07/2021
הודעה לימאים/משיטים מספר 025/2021 | סימוכין 0007505

להורדת ההודעה כ-PDF