תאריך 5/08/2021
הודעה לימאים/משיטים מספר 000/001 | סימוכין 0007523

להורדת ההודעה כ-PDF