005/2009
בין התאריכים 13-20/06/2009 יתקיימו תחרויות לאליפות אירופה לגלשנים מול חופי תל אביב.

בין התאריכים 07-12/06/2009 יתקיימו אימונים לקראת התחרויות באותו אזור.

האימונים והתחרויות יערכו בכל יום מהמועדים הנ"ל , בין השעות 11:00-17:00.

אתר התחרות ברשת הגאוגרפית הימית כמתואר במפת המתווה הרצ"ב ובהתאם לנק' הציון הבאות:

34 45΄ .700E 32 05.500N A נקודה
34 44΄ .500E 32 05.500N B נקודה
34 44΄ .150E 32 04.000N C נקודה
34 45΄ .300E 32 04.000N D נקודה

באחריות מארגני התחרות למנות אחראי בטיחות לימי האימונים והתחרויות.

הפעילות תפוקח על ידי אחראי בטיחות, בסיוע כלי שייט מטעם מארגני התחרות.

באחריות מארגני התחרות לתאם הפעילות מול משטרת ישראל ,השיטור הימי וגורמי חיל הים.

בעלי כלי השייט ומשיטים מתבקשים להימנע מלהיכנס או לחצות את אתר התחרות ,במועדים בהם מתקיימים האימונים והתחרויות.

מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם תוכן ההודעה מעג' לוח המודעות.

רצ"ב - מפת תרשים אזור התחרות