001/2009
בעקבות סחף חול שהצטבר בכניסה למרינה אשדוד נוצר שרטון המגביל את כניסת ויציאת כלי שייט שהשוקע שלהם מעל ל 2.4 מ'.
נתיב היציאה מוגבל לרוחב צר ביותר של עד 8 מ' , הנתיב צמוד לשובר הגלים המערבי.
הנתיב מסומן על ידי מצופים.
כלי השייט נדרשים לזהירות יתר בעת הכניסה והיציאה מהמרינה.
רצ"ב העתק מתרשים הכניסה למרינה אשדוד.
מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם ההודעה על לוח המודעות.
תוקף ההודעה :מיידית