008/2008
עקב ירידת מפלס הכינרת בתקופה האחרונה נחשפו מספר שרטונות חוליים במימי האגם.
עקב רדידות המים ,הערכתנו שקיימים שרטונות נוספים שאינם נראים ,במקומות נוספים באגם.
רוב השרטונות נמצאים בטווח הקטן מ 300- מ' חוף.
פגיעת כלי שייט בשרטון עשויה לגרום לפגיעה בכלי השייט, לסיכון הנוסעים והמשיט הנמצאים
בכלי השייט.
משיטים נדרשים להפליג בזהירות וערנות יתרה במימי הכנרת, להקפיד על מרחק הגדול מ 300-
מ' מהחוף, יציאה מהחוף וחזרה אליו תעשה במהירות שלא תעלה על 5 קשרים ,תוך הקפדה
לתצפית יעילה.
אחראי מעגנות,בעלי תחנות ואחראי חופים מהם יוצאים כלי שיט ,מתבקשים להביא אזהרה זו
לידיעת המשיטים.