007/2008
הודעה לימאים מס' 005/2008 - בטלה. כן בטלים המכתבים שהוצאו לבעלי אופנועי ים אודות הגבלת רשיון השייט - איסור הרכבת נוסע על אופנוע ים, שהוצאו בסמוך להודעה לימאים האמורה.
להלן פגיעות אופיניות העשויות להיגרם בעת השטת אופנוע ים:
  • נפילת הנוסע היושב במושב האחורי אל המים בעיקר בעת האצת האופנוע. הנפילה למים במהירות גבוהה גורמת במקרים רבים לפגיעות פנימיות חמורות ביותר, הנובעות כנראה, בין היתר, מלחץ המים הנוצר מסילון המים הנפלט בירכתי אופנוע הים. יש לציין כי הפגיעות חמורות ביותר בקרב נשים
  • האצת אופנוע הים אל מעבר לגלי חוף, או מול גלים, לרבות גלים הנוצרים בידי כלי שייט אחרים, גורמת לניתור האופנוע ולנפילתו בעוצמה רבה. הנוסע היושב מאחורי המשיט אינו יכול ואף אינו מסוגל לבלום את הנפילה כפי שהדבר נעשה ע"י המשיט. נפילה זו גורמת במקרים רבים, לספיגת המכה בגב הנוסע ולשברי דחיסה בחוליות הגב ולעיתים לנכות צמיתה
להלן הנחיות בטיחות למניעה ומיזעור של הפגיעות האמורות:
  • משיטי אופנועי הים נדרשים להימנע מקפיצות והאצות על גלים, בעת שיש נוסע נוסף מלבדם על האופנוע. בנוסף נדרשים המשיטים לתדרך ולידע את הנוסעים בדבר הסכנות האמורות
  • משיטי אופנועי הים נדרשים להימנע מהאצת האופנוע ללא שווידאו באופן מוחלט כי הנוסע היושב אחוריהם מאובטח ואוחז כהלכה. בנוסף נדרשים משיטי אופנועי הים לתדרך את הנוסעים בדבר הסכנות הנובעות עצם הנפילה למים ובזמן הנפילה
  • מומלץ ביותר כי הנוסעים היושבים מאחורי המשיט ילבשו לבוש המתאים לסכנות אלה והעשוי להגן בפני פגיעות פנימיות בעת הנפילה למים
בתקופה הקרובה בכוונתנו להורות על שיפורים טכניים באופנועי הים העשויים למזער את הפגיעות הנ"ל.

הנחיות אלו באות להוסיף על הוראות הבטיחות והדין.