006/2008
בין התאריכים 28/9/2008 ו- 03/10/2008, מתוכננת גרירת צינורת למתקן ההתפלה בחדרה.
הגרירה תתבצע בין התאריכים הנ"ל ע"י 3 גוררות הנעות בשיירה היוצאת מנמל לימסול שבקפריסין אל חדרה , כל אחת מהגוררות גוררת מאחריה צינור שאורכו כ- 1500 מ'.
כלי שייט נדרשים למשנה זהירות ,להימנע מלהתקרב לנתיב הגרירה, תוך שמירת מרחק ביטחון מהגוררות.
תיתכן דחיה עקב מצב ים.
מנהלי נמלים ומנהלי מרינות מתבקשים לפרסם תוכן ההודעה, לרבות לכלי השייט המפליגים לחו"ל.