001/2008
החל מתאריך 01/06/2008 ועד יום 27/06/2008 תבוצע חפירה ארכיאולוגית תת-ימית בעכו בסמוך לכניסה לנמל.
נקודות ציון האתרים הינן כדלקמן:
32° 55' 260 N
35° 04' 360 E

35° 04' 370 E
32° 55' 210 N

35° 04' 360 E
32° 55' 230 N

הצלילות מבוצעות מעל לכלי שייט טבוע הנפרש על פני 20 מ' בקו צפון - דרום וכ- 10 מ' בקו מזרח מערב וכן על ספינה נוספת (נ.צ 3) וקטע של סוללה (נ.צ 2)

הצלילות יבוצעו בשעות היום בלבד

האתר יוקף בשרשרת מצופים אדומים עם שלטי אזהרה שתוטל במקום מדי בוקר בימי הצלילה ותאסף מדי ערב

בכל עת ביצוע צלילה באתר, תמצא בצמוד לשטח הצלילה סירת פיקוח נושאת דגל צלילה

כלי שייט נדרשים לשמור על טווח ביטחון של 30 מ' מסביב אתר הצלילה

מנהלי מרינות ומעגנות מתבקשים לפרסם תוכן ההודעה מעל גב לוחות המודעות

מצ"ב מפת האתרים