013/2007
כתוצאה מנסיבות שונות, מועדי הבחינות העיוניות לשנת 2008 , כפי שפורסמו במסגרת הודעה למשיטים מס' 012/2007 מבוטלות.
מועדי הבחינות העיוניות בתל-אביב יתקיימו בימי רביעי ,במקום בימי שלישי,כמפורט בטבלה הרצ"ב. במועדי הבחינות בחיפה ובאילת לא חל שינוי.

במועדי ותהליך ההרשמה לבחינות לא יחול שינוי ולפיכך יש להעביר הרשימות בהתאם לנוהל, כפי שהיה עד היום.