011/2007
לפני מס' ימים הוצבו 7 מצופי סימון באזור החוף הצפוני של מפרץ אילת כמפורט להלן:
א. 4 מצופים באזור שמול מלון "הרודס" ועד למול אזור מלון "רויאל ביץ".
ב. 3 מצופים באזור המשתרע ממול למלון "שרתון מוריה" וחוף קיסוס.

המצופים בעלי מבנה עגול בקוטר של כ- 50 ס"מ וצבועים בצבע צהוב.
המצופים מסמנים מרחק של 300 מ' מהחוף שממולם.

כלי שייט נדרשים לשוט אל מעבר לקו התכווין שבין המצופים במרחק העולה על 300מ' מהחוף, בהתאם לתנאים ולהגבלות, כפי שמפורט בתקנות 68/א ו- 68/ב ,לתקנות הנמלים בטיחות השייט.( רצ"ב העתק מהתקנות הנ"ל).

המצופים אינם מיועדים להתקשרות כלי שייט ולפיכך חל איסור על התקשרות של כלי שייט, למצופים אלו.

רצ"ב תרשים המתאר את מיקומי המצופים ,כמפורט לעיל.

תוקף ההודעה מידית.