001/2010
בעקבות סחף חול שהצטבר בכניסה למרינה אשדוד נוצר שרטון המגביל את כניסת ויציאת כלי שייט שהשוקע שלהם מעל ל- 1.8 מ'.
נתיב היציאה מוגבל לרוחב צר ביותר של עד - 10 מ' , הנתיב צמוד לשובר הגלים המערבי.
הנתיב מסומן על ידי מצופים.
כלי השייט נדרשים לזהירות יתר בעת הכניסה והיציאה מהמרינה.

מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם ההודעה על לוח המודעות.
תוקף ההודעה :מיידית