002/2010
מאז הודעתנו האחרונה שבסימוכין, המשיך להצטבר חול בכניסה למרינה אשדוד ,המגביל את כניסת ויציאת כלי שייט שהשוקע שלהם מעל ל - 1.3 מ'.
נתיב היציאה מוגבל לרוחב צר ביותר של עד 10 מ' , הנתיב צמוד לשובר הגלים המערבי.

הנתיב מסומן על ידי מצופים.
כלי השייט נדרשים לערנות ולזהירות יתר בעת הכניסה והיציאה מהמרינה.
מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם ההודעה על לוח המודעות.

תוקף ההודעה :מיידית

להורדת הקובץ