אל: כלי שייט מסחריים (גוררות ,ספינות מכמורת וספינות נוסעים בשכר)
  1. על פי השינוים שחלו ב"תקנות הנמלים בטיחות השייט התשמ"ג 1982" תוספת ה-20 חלה חובת הצטיידות במכשיר קשר לתחום ה - VHF הכולל DSC ומקלט משמרת על ערוץ 70.
  2. המכשירים יהיו בתקן ,CLASS D או CLASS A.
  3. חובת ההצטיידות החל מ – 18.5.2009 .
ציוד זה יבדק בבדיקות השנתיות ויהווה תנאי לקבלת רשיון השייט.