003/2010
בהתאם לסמכותי בתקנות הנמלים (בטיחות השייט) התשמ"ג 1982 הפרק ה- 8
בימים האחרונים נתגלו מספר מטעני חבלה בים באיזור אשקלון ואשדוד.
חלק מהמטענים נפלטו לחוף וקיימת הערכה מצד גורמי הביטחון, כי קיימים בים מטענים נוספים.

על פי הודעת והוראת משטרת ישראל השיטור הימי , חל איסור מוחלט על כלי השייט לצאת לשייט מהמרינות אשקלון ואשדוד.
בכל מקרה בו מתגלה חפץ חשוד ,יש להתרחק! ,לא לגעת ולהודיע מיידית למשטרת
ישראל.
הודעה זו בתוקף עד להודעה חדשה .
תוקף ההודעה מיידית.
מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם ליידע את המשיטים באמור.

להורדת הקובץ