004/2010
כתוצאה מסחף שנוצר בעקבות הסערות ,הצטבר חול בכניסה למרינה הרצליה, המגביל את כניסת
ויציאת כלי שייט שהשוקע שלהם מעל ל 2.8- מ'. המעבר מתאים לכלי שיט אחד.
נתיב היציאה מוגבל לרוחב צר ביותר של עד 10 מ' , הנתיב מסומן על ידי מצופים.
המעבר במרכז הנתיב , שבין המצופים לשובר הגלים המערבי.
כלי השייט נדרשים לערנות ולזהירות יתר בעת הכניסה והיציאה מהמרינה.
על פי הודעת הנהלת המרינה ,בעוד כ- 10 ימים תתחיל חפירה להעמקת פתח המרינה.

מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם ההודעה על לוח המודעות.
תוקף ההודעה : מיידית

להורדת הקובץ