005/2010
על פי השינוים שחלו ב"תקנות הנמלים בטיחות השייט התשמ"ג 1982" תוספת ה-20 חלה חובת הצטיידות במכשיר קשר לתחום ה - VHF הכולל DSC ומקלט משמרת על ערוץ 70.

המכשירים יהיו בתקן  ,CLASS D או .CLASS A

חובת ההצטיידות החל מ - 18/5/2009

ציוד זה יבדק בבדיקות השנתיות ויהווה תנאי לקבלת רשיון השייט.

להורדת הקובץ