006/2010
נתיב הכניסה/היציאה של מרינה אשדוד נחפר וסולק שרטון החול, לפיכך הוסרה מגבלת העומק לכלי שייט קטנים.

הודעה למשיטים מספר 002/2010 המגבילה את השיט, בטלה.

לידיעתכם,

בברכת חג פסח שמח.