007/2010
לפני מספר ימים איבדו הכרתם 2 ילדים משאיפת גזי הפליטה של מנוע סירה בעת ששהו באיזור ירכתי הסירה, שעמדה במקומה בעת שמנועה פועל.

הובא לידיעתנו ע"י  השיטור הימי שאין זה מקרה ראשון של פגיעה מגזי פליטה.
עפ"י בדיקה ראשונית עולה שבכלי השייט בהם קיימים משטחי שיזוף המוצבים בקרבת הירכתיים ומשמשים לישיבה או שכיבה, קיים סיכון מוגבר לשאיפת גזי פליטה.
משיטי כלי שיט מתבקשים לגלות ערנות ומודעות  לתופעה של גזי הפליטה בכלל  ולהימנע מעצירה ממושכת  של  הסירה  בעת שמנוע  הסירה פועל ובמיוחד כאשר לא נושבת רוח או כשהיא חלשה.
נא תשומת ליבכם וערנותכם.

מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם ההודעה על לוח המודעות.

להורדת הקובץ