007/2010
בתגובה לאירועים סביב משט המחאה ,הולכת ומתפתחת מחאה נגדית של הממשל והציבור בטורקיה.

מציאות רגישה זו עשויה להתפתח להתפרצויות אלימות נגד ישראלים בטורקיה.

המלצות המטה ללוחמה בטרור הן:
  • לישראלים העומדים לצאת לטורקיה לדחות בשלב זה הפלגתם ו/או נסיעתם עד להתבהרות המצב
  • לישראלים השוהים בטורקיה, להימנע משהיה ובמיוחד במרכזי אירועים ואתרי הפגנות , תוך המלצה להישאר באתרי המגורים ובמקביל לעקוב אחר ההתפתחות בשל חשש להחמרת המצב


מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם ההודעה על לוח המודעות.

להורדת הקובץ