008/2010
לאור צפיפות תעבורת כלי שייט ועל רקע מס' תאונות ימיות שאירעו לאחרונה בכניסה למרינה אילת, החליט מנהל מעגנות ים סוף להסדיר את נתיבי השייט בכניסה וביציאה ממרינה אילת.

  • הכניסה והיציאה למרינה יבוצעו בניצב לפתח המרינה ,הפלגה בקורס 030° בכניסה ובקורס 210° ביציאה, לטווח של 500 מטרים מהחוף.
  • לאחר מעבר אל מעבר לטווח אין מגבלה בכוון השייט.
  • במהלך היציאה והכניסה נדרש להגביר ערנות, תוך התאמת מהירות השיט לנסיבות ובכפוף לכל דין.
  • מצורפת מפת מפרץ אילת המתארת את נתיב הכניסה /יציאה.
  • בתקופה הקרובה יוצב מצוף סימון בהתאם
  • מנהל מרינה אילת ,מתבקש לפרסם הודעה זו על לוח המודעות ולידע את בעלי כ"ש במרינה אילת.
  • תוקף ההודעה מיידית.

להורדת הקובץ